Znakomite wieści dla rowerzystów z powiatu ząbkowickiego

Gmina Bardo informuje, że po raz kolejny udało jej się pozyskać środki Unijne. Tym razem:”
dofinasowanie otrzymał projekt transgraniczny – złożony do naboru Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 – pn. „Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie”

Warto zaznaczyć, że uczestnikami projektu są również inne gminy: Złoty Stok oraz dwóch partnerów z Czech, Gmina Zdarky oraz Czeska Skalica – jako partner wiodący projektu.Wartość projektu dla Gminy Bardo to kwota 91 000 Euro, natomiast wielkość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 77 350,00 Euro.

Wsparcie zakłada „uzupełnienie infrastruktury rowerowej, w przypadku Barda powstanie trasa łącząca istniejące ścieżki rowerowe typu singletrack. Ponadto dzięki realizacji projektu przeprowadzona będzie kampania medialna po polskiej i czeskiej stronie (kampania na facebooku, stworzenie aplikacji mobilnej na smartfona), zostaną wydrukowane mapy turystyczne i rowerowe, stworzone pieczątki dla poszczególnych partnerów, materiały promocyjne, itp.”

na podst. inf. Urząd Gminy Bardo