Henrykowski Rajd Rowerowy

Gmina Ziębice oraz Fundacja Klasztor Księgi Henrykowskiej zaprasza 15 czerwca na 2 Henrykowski Maraton Rowerowy – 3 bardzo ciekawe trasy do wyboru oraz klasyfikacje dla mieszkańców gminy Ziębice, powiatu ząbkowickiego i strzelińskiego. Zapraszamy do udziału i kibicowania!