Konsultacje społeczne „Koncepcji rozwoju systemu rowerowego powiatu ząbkowickiego”

Z bardzo dobrym przyjęciem zarówno ze strony ekspertów jak i przybyłych na konsultacje przedstawicieli samorządów i zainteresowanych gości  spotkała się prezentowana „Koncepcja rozwoju systemu rowerowego powiatu ząbkowickiego”. Dokument opracowywany jest  jako działanie modelowe (pilotażowe) w ramach projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”  współfinansowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Potrzebę opracowania takiego dokumentu wskazuje Dolnośląska Polityka Rowerowa. Modelowa koncepcja ma się stać wzorcem do opracowywania podobnych dokumentów przez inne samorządy powiatowe Dolnego Śląska.Uwagi i sugestie dotyczące ww. opracowania można przesyłać do 19.06.2019 r. na adres:  kinga@zabkowice-powiat.pl

źródło Ziemia Ząbkowicka