Powstanie nowa trasa rowerowa w gminie Ziębice

W środę, 10 lipca, burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz oraz Daniel Łopatyński – właściciel firmy ARES z Trzebieszowic podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki pieszo-rowerowe w gminie Ziębice”.

W ramach projektu Wykonawca przebuduje część istniejących ścieżek leśnych na zrównoważone trasy rowerowe, tzw. singletracki. Powstała w wyniku zadania sieć siedmiu tras będzie służyć turystom oraz mieszkańcom gminy i będzie udostępniona bezpłatnie. Ścieżki będą przebiegały przez atrakcyjne tereny leśne zlokalizowane w okolicy Ziębic, Skalic, Witostowic i Henrykowa. Całkowita wartość inwestycji to ponad 350 tys. złotych. Gmina Ziębice, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi”, pozyskała na realizację inwestycji środki zewnętrzne w wysokości 180 tys. złotych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z umową Wykonawca ma zakończyć roboty budowlane w terminie do 15 października, więc jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i nie zaskoczy nas szybsza zima jeszcze w tym roku będziemy mogli cieszyć się nową infrastrukturą rowerową w naszej gminie.

Głównym celem projektu jest rozwój ruchu turystycznego oraz wzrost liczby osób korzystających ze szlaków turystycznych zlokalizowanych na naszym obszarze.

źródło UM Ziębice