Wyniki policyjnej akcji „Smog”

Przeprowadzone przez dolnośląskich policjantów działania pn. „Smog” miały na celu zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i ujawnianie przypadków nadmiernej emisji spalin do atmosfery. Funkcjonariusze skontrolowali ponad półtora tysiąca pojazdów, zatrzymując dowody rejestracyjne w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie będącym przedmiotem prowadzonej akcji.

Działania policjantów biorących udział w akcji, która prowadzona była na drogach naszego województwa, koncentrowały się wokół głównego zadania, jakim było wyeliminowanie z ruchu niesprawnych technicznie pojazdów, a w szczególności tych, które charakteryzują się nadmierną emisją spalin do atmosfery. Funkcjonariusze sprawdzali, czy kontrolowane pojazdy nie emitują spalin o nadmiernej toksyczności. Reagowali również na wykroczenia drogowe związane ze stanem technicznym aut. Podczas działań policjanci skontrolowali 1514 pojazdów, zatrzymując 126 dowodów rejestracyjnych w związku z ujawnieniem nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego pojazdów, z czego 22 przypadki dotyczyły nieprawidłowości związanych z nadmierną emisją spalin.

źródło KPP Ząbkowice Śląskie, mafenergy.pl