Turystyka rowerowa na pograniczu polsko-czeskim

Wójt gminy Ciepłowody wraz ze starostą Romanem Festerem, burmistrzem Ząbkowic Śląskich Marcinem Orzeszkiem, wójtem gminy Stoszowice Pawłem Gancarzem oraz wójtem Kondratowic Tomaszem Graczem wziął udział w konferencji podsumowującej projekt „Koncepcji rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” Podczas uroczystego spotkania odbywającego się w Nachodzie podpisano list intencyjny z Województwem Dolnośląskim oraz powiatem Ząbkowickim, gminą Ząbkowice, gminą Ciepłowody, gminą Stoszowice i gminą Kondratowice w sprawie budowy cyklostrady rowerowej łączącej 3 powiaty: Strzeliński, Ząbkowicki oraz Kłodzki o łącznej długości 41 km. Cyklostrada docelowo zgodnie z założeniami przebiegać będzie przez gminę Ciepłowody, gminę Kondratowice, gminę Ząbkowice i gminę Stoszowice po nieczynnych już liniach kolejowych. W konferencji wzięli udział również Michał Bobowiec – członek zarządu województwa Dolnośląskiego, Wice Minister Zdrowia oraz Wice Minister Zdrowia Czech.