Gmina Ząbkowice Śląskie powołała nową spółkę

W dniu 06.08.2019 r. Marcin Orzeszek Burmistrz Ząbkowic Śląskich na podstawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską Ząbkowic Śląskich w sprawie powołania spółki Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o. uchwałą nr XV/102/2019 z dnia 24.07.2019 r. podpisał akt założycielski spółki w formie aktu notarialnego.

W skład Rady Nadzorczej Burmistrz powołał: Piotra Urbańskiego, Agnieszkę Myszkę oraz Andrzeja Niedźwieckiego.Rada Nadzorcza w dniu 06.08.2019 r. odbyła posiedzenie powołując na Prezesa Zarządu Waldemara Markiewicza, którego zadaniem będzie zarejestrowanie spółki oraz przygotowanie organizacyjne jej działalności.

Rada Nadzorcza w najbliższym czasie ogłosi konkurs na stanowisko Prezesa spółki Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o.