Nowi nauczyciele mianowani w powiecie ząbkowickim

Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach od 1 września 2019 r. ma nowych nauczycieli mianowanych, a są to: Milena Kornatowska, Agnieszka Szulwińska, Marta Kurbiel, Justyna Binkowska i Katarzyna Cholewa. Nowi mianowani nauczyciele zdali egzamin w dniu 5 lipca 2019 r. przed komisją powołaną przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego. Dla nauczycieli jest to kolejny etap w rozwoju pracy zawodowej. Ostatnim etapem (najwyższym) jest uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego. Ten egzamin organizuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny tj. Kuratorium Oświaty. Nowym mianowanym nauczycielom serdecznie gratulujemy.
źródło Ziemia Ząbkowicka