Policjanci w ZUS uczą seniorów bezpieczeństwa

Osoby starsze cały czas są na celowniku przestępców, którzy bez skrupułów wykorzystują ich bezradność, podeszły wiek, łatwowierność i naiwność. Dzięki prowadzonym przez instytucje i służby działaniom oraz akcjom prewencyjnym na rzecz bezpieczeństwa osób starszych, coraz częściej udaje się udaremnić próby wyłudzeń oraz kradzieży na szkodę seniorów. Coraz więcej osób ma więc świadomość tego, w jaki sposób działają sprawcy oszustw i jak nie stać się ich ofiarą. Chcąc dotrzeć z informacjami o zagrożeniach i sposobach unikania ich skutków do jak największej liczby seniorów, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. wychodzą z nową inicjatywą, polegającą na okresowym funkcjonowaniu punktów konsultacyjnych w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Apele, programy profilaktyczne, szkolenia seniorów to jedna z metod uświadamiania o istniejących zagrożeniach dotyczących oszustw. Przestępstwa „na wnuczka” czy też „na policjanta” są społeczeństwu doskonale znane. Jednak sprawcy wciąż starają się zrobić wszystko, aby przejąć pieniądze od seniorów.

Dlatego bardzo ważnym aspektem procesu przeciwdziałania skutkom przestępczych działań na szkodę seniorów, jest ich ciągła edukacja w przedmiocie unikania tego rodzaju zagrożeń. Chcąc dotrzeć z informacjami o metodach działania przestępców i sposobach unikania skutków tych działań do jak największej liczby seniorów, policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wychodzą z nową inicjatywą, polegającą na okresowym funkcjonowaniu punktów konsultacyjnych w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W dniach 16, 18 i 20 września br. w każdej placówce obecny będzie policyjny profilaktyk wraz z dzielnicowym, którzy będą rozmawiać z odwiedzającymi urząd petentami przede wszystkim o problematyce związanej z przestępstwami na tzw. „wnuczka” oraz „policjanta”, a także o nurtujących ich problemach niekoniecznie wymagających zgłoszeń czy wizyty w komisariacie. Funkcjonowanie punktów konsultacyjnych z udziałem funkcjonariuszy będzie również doskonałą okazją dla Policji, by być może zdiagnozować nowe problemy związane z bezpieczeństwem, z jakimi borykają się seniorzy.

Działania oparte są o Porozumienie zawarte między Komendantem Głównym Policji, a Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli. Funkcjonowanie punktów konsultacyjnych jest elementem akcji profilaktycznej pn. ”Porozmawiaj w ZUS-ie o bezpieczeństwie” w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego „Wzorowy Senior”, którego celem jest ograniczenie przestępstw powszechnych, w tym głównie na seniorach, edukacja z zakresu odpowiedzialności prawnej, prawidłowe zabezpieczenie własnego mienia oraz sposób postępowania w określonych sytuacjach zagrożenia.
źródło KPP Ząbkowice Śląskie