Policyjna akcja „ZNICZ 2019” Zmiana organizacji ruchu w Ząbkowicach Śląskich

Przełom października i listopada to czas wzmożonych działań Policji ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwłaszcza w okresie uroczystości „Wszystkich Świętych” oraz „Zaduszek”. W tym czasie znacząco nasila się ruch przy cmentarzach i w okolicach kościołów, a także na drogach dojazdowych do większych miast. Dlatego też policjanci czuwać będą nad bezpieczeństwem osób podróżujących po drogach powiatu ząbkowickiego i odwiedzających miejsca spoczynku swoich bliskich.

Funkcjonariusze pionów prewencji, ruchu drogowego oraz operacyjnego pełnić będą służbę w okolicach cmentarzy parafialnych i dużych nekropolii miejskich.

Policjanci pod kątem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnym nadzorem obejmą drogi dojazdowe do cmentarzy /ulice i drogi na terenie miast oraz województwa/. Szlaki komunikacyjne będą także monitorowane z powietrza przez policyjny śmigłowiec. Byśmy wszyscy bezpiecznie dotarli do celu naszej podróży, policjanci z drogówki przypominają o elementarnych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, których każdy kierowca powinien przestrzegać. Poruszając się pojazdem, należy między innymi:
dostosować prędkość do warunków panujących na drodze,
nie przekraczać prędkości obowiązującej na danym odcinku drogi,
utrzymać bezpieczny odstęp między pojazdami,
używać świateł mijania,
stosować pasy bezpieczeństwa, urządzenia do przewozu dzieci – foteliki, siedziska,
zwracać szczególną uwagę na znaki drogowe, gdyż w tych dniach, w wielu miejscach pojawią się nowe oznaczenia – dotyczy to szczególnie okolic cmentarzy. W newralgicznych miejscach ruchem kierować będą policjanci i to do ich poleceń w pierwszej kolejności należy się stosować.

Pamiętajmy, że niedopuszczalne jest wsiadanie za kierownicę i jazda po spożyciu alkoholu!

Przed wyjazdem w dłuższą trasę sprawdźmy stan techniczny naszego samochodu /sprawność układu kierowniczego, hamulcowego, oświetlenia i stan opon/ oraz dokumenty /prawo jazdy, dowód rejestracyjny auta/.

Wybierając się w trasę, bądźmy wypoczęci.

Pokonujmy ją etapami, robiąc przerwy na odpoczynek.

Piesi uczestnicy ruchu powinni korzystać z chodników, a w przypadku ich braku – z pobocza. Przed wejściem na jezdnię należy zachować szczególną ostrożność i przechodzić tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Policjanci przypominają o obowiązku noszenia elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych poruszających się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Pamiętajmy, że bycie bezpiecznym zależy od tego czy jesteśmy widoczni.

W okolicach cmentarzy przygotowane zostaną specjalne parkingi dla tych, którzy zdecydują się wybrać na cmentarz swoim samochodem. Jednak doświadczenia z lat ubiegłych pokazują, że zdecydowanie szybciej można będzie dojechać w rejon cmentarza specjalnie zorganizowanymi liniami komunikacji publicznej.

We wszystkich newralgicznych punktach dojazdowych do cmentarzy wystawione będą posterunki Policji lub Straży Miejskiej.

W DNIU 1.11.2019 ROKU W OBRĘBIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. BOHATERÓW GETTA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH NASTĘPUJE ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

W celu ułatwienia bezkolizyjnego przemieszczania się w okolicy cmentarza komunalnego w Ząbkowicach Ślaskich następuje jednodniowa zmiana organizacji ruchu:

ul. Bohaterów Getta
1. ul. Bohaterów Getta od skrzyżowania z ul. Piastowską do cmentarza komunalnego – droga jednokierunkowa,
2. prawa strona ul. Bohaterów Getta od skrzyżowania z ul. Piastowską – zakaz zatrzymywania się,
3. wyjazd z ulic: Kasztanowej, Robotniczej, Kilińskiego, Limanowskiego na ul. Bohaterów Getta – nakaz jazdy w prawo,
4. wyjazd z ul. Okrężnej na ul. Bohaterów Getta – nakaz jazdy w lewo,
5. wyjazd z cmentarza na ul. Bohaterów Getta – nakaz jazdy w lewo,
6. ul. Bohaterów Getta od strony Stoszowic, przed II bramą cmentarną – zakaz zatrzymywania się,
7. skrzyżowanie ul. Bohaterów Getta z ul. Daszyńskiego od strony Stoszowic – nakaz jazdy w lewo.

ul. Daszyńskiego
1. ul. Daszyńskiego od strony skrzyżowania z ul. Bohaterów Getta do ul. Piastowskiej – droga jednokierunkowa,
2. prawa strona ul. Daszyńskiego – zakaz zatrzymywania się,
3. wyjazd z ulic: Limanowskiego, Robotniczej, Kasztanowej, Ludowej, Jaracza, pl. Solskiego, Modrzejewskiej, Piastowskiej na ul. Daszyńskiego – nakaz jazdy w prawo,
4. wyjazd z ulic: Pogodnej, Robotniczej, dalekiej – nakaz jazdy w lewo.