Kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń pożarowych

W związku z rozpoczynającym się jesienno-zimowym sezonem grzewczym Komenda Powiatowa Państwowej Straż Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich przy wsparciu Starosty Powiatu Ząbkowickiego przeprowadza kampanię edukacyjno–informacyjną na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, a także z niebezpieczeństwem zatruciem tlenkiem węgla.

Starosta Powiatu Ząbkowickiego Roman Fester oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl. kpt. mgr. inż. Bartłomiej Zarzycki, zapraszają wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w w/w spotkaniu prewencyjnym. Celem zaplanowanych prelekcji jest podniesienie świadomości społeczeństwa, a także właścicieli, zarządców, użytkowników obiektów w zakresie właściwych zachowań i zasad z dziedziny bezpieczeństwa dotyczącego: użytkowania, utrzymania urządzeń, instalacji, w aspekcie zagrożeń pożarowych i techniczno-budowlanych. W wydarzeniu mogą uczestniczyć osoby prywatne niezwiązane z instytucjami, jednocześnie chcące poszerzyć swoją świadomość w tym zakresie.

Planowane spotkanie odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego ul. Bolesława Prusa 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie.
W związku z powyższym zachęcamy Państwa do uczestnictwa w spotkaniu.

PROGRAM PRELEKCJI:
10:00: Otwarcie spotkania przez Romana Festera Starostę Powiatu Ząbkowickiego. Rozpoczęcie potkania przez Komendanta Powiatowego PSP W Ząbkowicach Śl., kpt. mgr inż. Bartłomieja Zarzyckiego.-10:05: „Aspekty Prawne – obowiązki właściciela obiektu w zakresie ustawy o ochronnie przeciwpożarowej”, st. kpt. mgr Paweł Gluza.
10:30: „Obowiązki właściciela, zarządcy obiektu w świetle ustawy prawa budowlanego”, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – inż. Janusz Filipek.
10:50: Przerwa.
11:00: „Bezpieczne użytkowanie urządzeń grzewczo-kominowych”, Kominiarska Spółdzielnia Pracy Św. Florian – Marcin Słabosz Mistrz Kominiarski prezes zarządu, Jerzy Siara Mistrz, Kkominiarski – v-ce prezes ds. technicznych.
11:30: „Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa” st. sekc. inż. Bartłomiej Prorok.
11:50: Pytania i sprawy różne.
12:30: Zakończenie.(uwaga: wskazane godziny prelekcji są orientacyjne).

Osoba do kontaktu w/w sprawie jest st. sekc. inż. Bartłomiej Prorok tel. 748157375 wew. 20