Nowe wozy dla policji

W dniu wczorajszym odbyło się uroczyste przekazanie nowych wozów policyjnych dla policjantów z powiatu ząbkowickiego. Nowe radiowozu zostały zakupione dzięki współpracy wszystkich gmin oraz powiatu. Dwa z nich trafią do komisariatów w Kamieńcu Ząbkowickim i Ziębicach, a pozostałe dwa do Ząbkowic Śląskich.

Samorządowcy zgodnie twierdzą, że zakup nowych samochodów znacznie ułatwi pracę policji i wpłynie na szybsze dotarcie do miejsc interwencji zapewniając mieszkańcom większe bezpieczeństwo.