Powstanie nowa ścieżka rowerowa w Złotym Stoku

Burmistrz Grażyna Orczyk oraz skarbnik gminy Irena Biskupska podpisały umowę na budowę ścieżki rowerowej na obszarze Złotego Stoku w ramach projektu „Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie”. Wykonawcą zadania jest złotostocka firma INSAND Józefa Gruszeckiego. Warunki pogodowe sprzyjają więc wykonawca niezwłocznie przystąpił do prac. Oświetlona ścieżka rowerowa od kościoła poewangelickiego do wapiennków ma być wybudowana do września br. Wartość inwestycji wynosi 1 083 560 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu Interreg 5-A Republika Czeska – Polska.