Koronawirus w powiecie ząbkowickim?

Koronawirus rozprzestrzenia się na kolejne państwa europejskie. Przypadki zakażenia zostały potwierdzone we Francji, Niemczech, Austrii oraz we Włoszech, gdzie z powodu wirusa zmarło do tej pory 12 osób, a ok. 200 jest zakażonych. W Polsce nie stwierdzono jeszcze obecności wirusa.

Jak mówią eksperci, zdiagnozowanie pierwszego przypadku w Polsce jest kwestią czasu. powiedział minister zdrowia, Łukasz Szumowski.

Niewątpliwie życie w zglobalizowanym świecie ma swoje zalety, ale również i wady. Światowa integracja państw, społeczeństw , gospodarstw oraz kultur doprowadziła do sytuacji, w której jesteśmy coraz bardziej od siebie zależni. Na co dzień nie doceniamy korzyści płynących z możliwości zamawiania chińskich produktów czy swobodnego podróżowania – jesteśmy do tego luksusy po prostu przyzwyczajeni. Nikt raczej nie zastanawia się nad konsekwencjami owych wolności, chyba że dochodzi do sytuacji skrajnych, jak ta z którą mamy obecnie do czynienia.
Niewątpliwie jest dużo ciężej kontrolować rozpowszechnianie się epidemii wirusa w świecie, w którym jest możliwe swobodne poruszanie się z jednego kraju do drugiego. Dlatego ciężko nie zgodzić się ze słowami ministra zdrowia, „że zdiagnozowanie pierwszego przypadku Koronawirusa w Polsce jest tylko kwestią czasu. ‚
Czy wirus może pojawić się powiecie ząbkowickim? Niewykluczone, zważywszy na ilość mieszkańców naszego regionu, która spędziła ferie zimowe na północy Włoch. Co ciekawe, mimo tego że Koronawirus nie został jeszcze zdiagnozowany w naszym regionie, w ząbkowickich aptekach już dziś zabrakło maseczek ochronnych.
Ludzie na masową skalę wykupują maseczki ochronne. Wszystko zaczęło się kiedy we Włoszech zdiagnozowano Koronawirusa. – powiedział nam jeden z lokalnych aptekarzy.
Czy jesteśmy przygotowani na ewentualne pojawienie się wirusa? Rząd zapewnia, że tak. Lokalne władze nie wiele mogą zrobić w tej sprawie, ale wydaje się, że byłoby słusznym, aby samorządy naszego powiatu rozpoczęły działania profilaktyczne. Pierwszym krokiem mogłaby być dystrybucja ulotek o profilaktyce zakażeń oraz edukacja młodzieży ww. zakresie.
Poniżej prezentujemy informacje, która można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to

bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

lub

zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.
Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.
Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).
Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

ZALECENIA
Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.
Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj.
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”.
Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2