Unijne pieniądze dla przedsiębiorców z powiatu ząbkowickiego

Polska jako członek Unii Europejskiej ma dostęp do środków unijnych, które mają na celu wspomagać gospodarkę państw członkowskich. Właściwie nasz kraj jest jednym z  największych beneficjentów unijnego budżetu na lata 2014-2020. W ramach budżetu “Europa 20” Polska otrzymała 82,5 mld euro. Jest to najwyższa kwota dofinansowania wśród państw członkowskich.

Spora część tych pieniędzy przeznaczona jest na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aktualnie firmy z powiatu Ząbkowickiego mają szereg możliwości związanych z otrzymaniem unijnego wsparcia.

Granty na usługi doradcze:

Przedsiębiorstwa z powiatu Ząbkowickiego mogą się starać o otrzymanie grantów na usługi doradcze oraz tworzenie skutecznych rozwiązań. Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości 1 399 950 zł, natomiast maksymalna wysokość grantu nie może przekroczyć 22 950 zł,co stanowi do 85 % wartości usługi netto. Pozostałe 15 % oraz wartość podatku VAT to wkład własny.

Granty mogą być przeznaczone na przykład na:

 • opracowanie modelu biznesowego
 • opracowanie biznes planu
 • opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa

Należy pamiętać, że “usługi nie mogą być związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.”

Ponadto granty wypłacane są na zasadzie refundacji, co w praktyce oznacza, że przedsiębiorca najpierw ponosi sam wydatki, które następnie są częściowo zwracane.

Wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy mogą uzyskać dodatkowe informacje na stronie internetowej: www.inqube.pl lub pod nr. tel. 71 36 80 858

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego:

Kolejnym miejscem skąd lokalne firmy mogą uzyskać wsparcie finansowe na realizację swoich planów biznesowych jest Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Prowadzony program “Pożyczka w Ramach RPO Dolny Śląsk 2014-2020” pozwala na uzyskanie pożyczki na warunkach lepsze niż rynkowe. Program skierowany jest do “mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), również w fazie start-up, tj. rozpoczynających własną działalność gospodarczą, realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego, zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach, przedsięwzięcia rozwojowe oraz inwestycje przedsiębiorstw, przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.”

Uzyskane pieniądze mogą być przeznaczone na rozwój lub rozbudowę istniejącego przedsiębiorca, wprowadzenie innowacyjnych produktów lub inwestycje w nowy sprzęt. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oferuje:

 • pożyczki rozwojowe do 100.000,00 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • pożyczki rozwojowe od 100.000,01 zł do 500.000 zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • stałe oprocentowanie pożyczki w całym okresie spłaty wynoszące od 1,87% dla mikroprzedsiębiorstw i od 2,87% dla pozostałych podmiotów
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
 • okres spłaty pożyczki do 5 lat
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy
 • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego
 • minimum formalności
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku

Wyżej wymienione instytucje dają możliwość pozyskania zewnętrznych środków finansowania, które znacznie mogą przyśpieszyć rozwój danego przedsiębiorstwa. Warto zauważyć, że forma wsparcia jest o wiele bardziej atrakcyjna, aniżeli kredyt bankowy.

Autor: Salwador Pietruszka