Podsumowanie pierwszego tygodnia strajku nauczycieli w gminie Ząbkowice Śląskie

8 kwietnia, w poniedziałek rozpoczął się ogólnokrajowy strajk nauczycieli, do którego przystąpiły praktycznie wszystkie ząbkowickie szkoły. Gmina Ząbkowice Śląskie każdego dnia informuje o sytuacji w placówkach oświaty, które są przez nią zarządzane.

Pokusiliśmy się o przygotowanie podsumowania pierwszego tygodnia strajku nauczycieli w Gminie Ząbkowice Śląskie. W naszym zestawieniu wzięliśmy pod uwagę cztery podstawowe czynniki: liczbę szkół oraz przedszkoli, które przystąpiły do strajku, liczbę nauczycieli strajkujących, liczbę nauczycieli nie strajkujących oraz liczbę uczniów, która przebywała w poszczególnych szkołach i przedszkolach podczas strajku.

Gmina Ząbkowice Śląskie jest organem prowadzącym dla 11 placówek dydaktycznych, które przystąpiły do strajku: trzy przedszkola, pięć szkół podstawowych oraz dwa gimnazja.

 08.04 – Poniedziałek:

Do strajku przystąpiło 124 nauczycieli, 25 nauczycieli nie wzięło udziału w strajku, natomiast podczas pierwszego protestu w szkołach i przedszkolach w gminie Ząbkowice Śląskie przebywało 84 uczniów.

09.04 – Wtorek:

Liczba nauczycieli strajkujących w tym dniu wyniosła 124, 25 nauczycieli nie wzięło udziału w strajku, w szkołach i przedszkolach przebywało 84 uczniów.

10.04 – Środa:

W środę rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne. Część nauczycieli na czas egzaminów zawiesiła strajk.

Liczba nauczycieli strajkujących wyniosła 128 ( 4  nauczycieli więcej, w porównaniu do poprzednich dni), 19 nauczycieli nie wzięło udziału w strajku, a w szkołach i przedszkolach przebywało 63 uczniów.

11.04 – Czwartek:

Liczba nauczycieli strajkujących w tym dniu wyniosła 108, liczba nauczycieli nie strajkujących wyniosła 21, natomiast w poszczególnych placówkach dydaktycznych przebywało 71 dzieci.

W dniu dzisiejszym (12.04 – piątek) strajk będzie kontynuowany. Nie mamy jeszcze oficjalnych informacji z Urzędu Miasta odnoszących się do liczby strajkujących nauczycieli, ale możemy przypuszczać, że wyniki będą podobne jak w dniach poprzednich.

Korzystałem z informacji podanych przez UM Ząbkowice Śląskie

 

 

Autor: Salwador Pietruszka