Lawinowe podwyżki cen śmieci

W ostatnim czasie temat śmieci jest niezwykle gorący i nie ma to związku, jak słusznie określił jeden z ekspertów, z ich nielegalnym spalaniem, lecz z astronomicznym wzrostem cen za ich wywóz. Zgodnie z zapowiedziami ceny wzrosną praktycznie w całym kraju, niektóre  samorządy planują podnieść wysokość opłat za śmieci nawet o 300 proc.  Podwyżka cen nie ominęła również powiatu ząbkowickiego.

Na wzrost cen wpływa wiele elementów składowych. Po pierwsze, większość samorządów musi dostosować się do zmieniających się przepisów dotyczących nowego systemu selektywnej zbiórki odpadów. Zmiany wprowadzane są przez Ministerstwo Środowiska i zobowiązują gminy do zwiększonej liczby kontenerów (worków) oraz większej częstotliwości kursów w celu odbioru odpadów; co oczywiście generuje dodatkowe koszty.

Ważnym czynnikiem wpływającym na podwyżkę opłat za śmieci jest wzrost cen paliw, płacy minimalnej oraz podwyżki tzw . opłaty środowiskowej, która zmusza firmy śmieciowe do spełnienia szeregu wymogów związanych z odbiorem oraz przechowywaniem śmieci.

Co ciekawe, może to nie być ostania podwyżka. Kolejny wzrost cen może mieć związek z podwyżką cen energii elektrycznej, która ma bezpośrednie przełożenie na ceny odbioru oraz utylizacji odpadów. Jeżeli ustawa o podatku akcyzowym zostanie zakwestionowana i uznana jako nieuzasadniona pomoc publiczna, wtedy ceny prądu na pewno wzrosną.

Paradoksalnie, wzrost opłat śmieciowych ma drugie dno – ochrona środowiska. Osoby segregujące śmieci,  zapłacą nawet dwukrotnie mniej od osób nie segregujących. W ten sposób ustawodawca chce zachęcić obywateli do selektywnego zbierania odpadów.

Nie mniej jednak wzrost cen za odbiór odpadów odczuje każdy. W gminie Stoszowice, dla przykładu, śmieci podrożały dwukrotnie. Przy prowadzeniu selektywnej segregacji odpadów opłata miesięczna za osobę wzrosła o 100 proc., w przypadku odpadów zmieszanych będzie to podwyżka na poziomie 56 proc. Czyli 18,00 zł za odbiór odpadów selektywnych oraz 25,00 zł za odpady mieszane.

W Ząbkowicach Śląskich podwyżka nie była aż tak bardzo gwałtowna. Od 1 maja 2019 r. stawki za wywóz śmieci będą oscylować w granicach 16 , 00 zł (23 proc. wzrost) za odpady selektywne oraz 24 ,00 zł (50 proc. wzrost) za odpady mieszane.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich argumentował wzrost cen w podobnym tonie jak większość samorządowców w Polsce:

Na podwyżkę wpływ mają przede wszystkim wzrastające opłaty środowiskowe, które muszą być płacone do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), a także koszty pracownicze oraz te związane z eksploatacją pojazdów – powiedział Marcin Orzeszek

Zapowiadane podwyżki cen w Złotym Stoku doprowadziły do sprzeciwu społecznego. Mieszkańcy wystosowali petycję do samorządu z prośbą o nie podnoszenie cen o prawie 100 proc.

My niżej podpisani mieszkańcy Gminy Złoty Stok, występujemy przeciwko tak rażącemu i niesprawiedliwemu podwyższeniu opłat za wywóz odpadów komunalnych. Jednocześnie wnioskujemy o obniżenie miesięcznej wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej przez Państwa w uchwale nr IV/32/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., nałożonej na mieszkańców, którzy podejmą się segregacji odpadów do wysokości 19 zł za osobę. Ponadto wnioskujemy o sprawiedliwe i rzetelne ustalenie pozostałych kwot opłat i dostosowanie ich do realnych stawek kosztów funkcjonowania systemu.Drastyczny wzrost stawek za osobę zamieszkującą nieruchomość mieszkalną o ponad 100% jest przez nas mieszkańców trudny do zaakceptowania (…) Dobrze zdajecie sobie sprawę, że gmina Złoty Stok nie należy do najmożniejszej, według ostatnich rankingów opublikowanych przez Ministerstwo Finansów zajmujemy ostatnie miejsce w powiecie ząbkowickim, gdzie roczne dochody z podatków na mieszkańca nie przekraczają tysiąca złotych. Należy również nadmienić, że większość naszych mieszkańców to osoby w wieku poprodukcyjnym oraz seniorzy, których status materialny nie należy do dobrych. – możemy przeczytać w petycji

Niestety apel mieszkańców nie przyniósł zamierzonego rezultatu i stawki za śmieci wynoszą 25, 00 zł za selektywne odpady oraz 32, 00 zł za odpady mieszane.

Mieszkańcy gminy Ziębice mogą spodziewać się prawie 50 proc. podwyżki. Od 1 maja 2019 roku w gminie Ziębice będą obowiązywały stawki za śmieci na poziomie:15,00 zł(aktualnie 10,00 zł) miesięcznie od każdego mieszkańca, który gromadzi odpady w sposób selektywny, 23,00 zł (aktualnie 15,00 zł) miesięcznie od każdego mieszkańca, który gromadzi odpady w sposób zmieszany tzn. nie dokonuje segregacji odpadów.

Lawinowy wzrost cen dot. praktycznie wszystkich gmin w naszym powiecie. Możemy mieć tylko nadzieję, że podwyżki (które są niestety nieuniknione) przełożą się na jakość usług związanych z odbiorem śmieci oraz że przyczynią się, do większej świadomości społecznej dot. ochrony środowiska.

 

Autor: Salwador Pietruszka