Przebudowa ul. Działkowej w Złotym Stoku

Dobre wieści dla mieszkańców Złotego Stoku. Jak informuje Urząd Miasta “Gmina Złoty Stok otrzymała dofinansowanie na budowę chodnika, przejść dla pieszych i oświetlania przy ul. Działkowej w Złotym Stoku”.

Pieniądze pochodzą z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej:

Gmina Złoty Stok znalazła się na 5 miejscu listy rankingowej z przyznaną maksymalną kwotą dofinansowania w kwocie 150.000,00 złotych. – możemy przeczytać na stronie internetowej gminy Złoty Stok.

Inwestycja ma za zadanie. „Poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika, przejść dla pieszych i oświetlenia przy ul. Działkowej w Złotym Stoku”. Wykonane prace będą polegał przede wszystkim na wykonaniu robót przygotowawczych, podbudowy nawierzchni, zainstalowaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na wykonaniu elementów ulic takich jak: ławy, obrzeża, krawężniki betonowe, regulacja studzienek rewizyjnych i telefonicznych, montaż przykanalików, studzienek ściekowych oraz uzupełnienie poboczy mieszanką mineralną.
W rezultacie realizacji zadania zostanie utworzony chodnik o długości 132 m, 2 przejścia dla pieszych i 8 szt. nowych opraw oświetleniowych.

źródło UM Złoty Stok

 

Autor: Salwador Pietruszka