Więcej miejsc w ząbkowickich żłobkach

Gmina Ząbkowice Śląskie, decyzją burmistrza Marcina Orzeszka zwiększa ilość miejsc w Żłobku Publicznym. Od 1 września 2019r. będzie mieć 56 miejsc żłobkowych, w tym przyjętych zostanie 31 nowych dzieci. Na tym jednak nie koniec; od 1 stycznia 2020r. żłobek będzie mógł przyjąć 30 kolejnych dzieci. W sumie gmina Ząbkowice Śląskie  będzie dysponować 86 miejscami żłobkowymi

Zapewnienie miejsca w przedszkolu i żłobku każdemu dziecku to bardzo ważny krok w rozwoju każdej gminy. Tę potrzebę rozumiemy, dlatego podjąłem decyzję o zwiększeniu ilości miejsc w naszym żłobku. Dzieci są w naszej gminie najważniejsze, bo to nasza wspólna przyszłość.- powiedział burmistrz Marcin Orzeszek

Wszelkie informacje dotyczące naboru do grupy żłobkowej uzyskać można w Żłobku Publicznym:

Ul. Krzywa 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 74 815 12 25

Autor: Salwador Pietruszka