Remont drogi w Mąkolnie (foto)

Na terenie gminy Złoty Stok realizowane jest obecnie przez przedsiębiorstwo Eurovia zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3142 D w miejscowości Mąkolno”. Inwestycja ta realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w systemie zaprojektuj i wybuduj. Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie parametrów technicznych przebudowywanej drogi powiatowej nr 3142 D w miejscowości Mąkolno, o łącznej długości 2,248 km, do aktualnych wymagań technicznych poprzez budowę chodników, sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z podbudową o większej nośności.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno” – realizowana jest przez Powiat Ząbkowicki w porozumieniu z Gminą Złoty Stok.
Wartość zadania 2.854.890,51 zł przy udziale finansowym Gminy Złoty Stok w kwocie 659.196,25 zł.
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): 1.540.717,00 zł.

źródło UM Złoty Stok

Autor: Salwador Pietruszka