Kontrole w gminie Ziębice

13 maja rozpoczęcły się kontrole w gminie Ziębice dotyczące realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zakres kontroli obejmuje:

– sprawdzenie wywiązania się przez właściciela nieruchomości z obowiązku złożenia deklaracji oraz prawidłowości zawartych w niej informacji o liczbie zadeklarowanych mieszkańców i sposobie zbierania odpadów,

– wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych,

– stan techniczny pojemników.

Kontrole będą przeprowadzali strażnicy miejscy i upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego.

źródło UM Ziębice

Autor: Salwador Pietruszka