Promesa 150 000 złotych na poprawę bezpieczeństwa pieszych dla Złotego Stoku

Grażyna Orczyk odebrała z rąk wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Marcina Gwoździa promesę w wysokości 150 000 złotych na zadanie “Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika, przejść dla pieszych i oświetlenia przy ul. Działkowej w Złotym Stoku”. Środki przyznane z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2019. W rezultacie realizacji zadania zostanie utworzony chodnik o długości 132 m, 2 przejścia dla pieszych i 8 szt. nowych opraw oświetleniowych.

źródło UM Złoty Stok

Autor: Salwador Pietruszka