Pieniądze dla gminy Ziębice na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych

23 maja w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podpisanie promes na zakup samochodów ratowniczo–gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Dolnego Śląska. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej we Wrocławiu Adam Konieczny oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz.

Gminę Ziębice reprezentowali: prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubnowie Arkadiusz Smędzik, Naczelnik pan Dariusz Pindral oraz Zastępca Burmistrza Ziębic pani Małgorzata Wołczyk. Całkowita kwota przeznaczona na zakup nowego samochodu wynosi 760 tys. złotych. Gmina Ziębice zabezpieczyła na ten cel 200 tys. złotych. Pozostałe środki (560 tys. zł) przyznane w ramach promesy pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozyskanie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego jest pierwszą taką inwestycją w Gminie od 10 lat. Wówczas pojazd trafił na wyposażenie OSP w Henrykowie.

Autor: Salwador Pietruszka