Wsparcie finansowe dla NGO w Złotym Stoku

Burmistrz Złotego Stoku, Grażyna Orczyk podpisała umowy o realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu pn. “Tworzenie dodatkowych pozasportowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku letniego oraz zajęć pozalekcyjnych w 2019 r.”

Do udziału w konkursie wpłynęły 2 oferty. Dofinansowanie otrzymali: Ochotnicza Straż Pożarna w Złotym Stoku w kwocie 4.950 zł na zadanie pn. „Organizacja obozu letniego dla dzieci i młodzieży w Wojnowie” oraz Stowarzyszenie „MAK” Mąkolno Aktywne Kreatywne na zadanie „Tworzenie dodatkowych pozasportowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku letniego oraz zajęć pozalekcyjnych w 2019 r” w kwocie 3.500 zł, Natomiast na zadanie konkursowe pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Złoty Stok” Stowarzyszenie “MAK” otrzymało dofinansowanie w kwocie 1.600 zł.

Autor: Salwador Pietruszka