Kolejne dofinansowanie dla gminy Ciepłowody

Gmina Ciepłowody uzyskała dofinansowanie w wysokości 8 4000, 00 zł w ramach programu Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu pn. “E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO”. Uzyskane dofinansowanie pozwoli na przeprowadzenie serii szkoleń dla 150 mieszkańców Gminy Ciepłowody w zakresie 7 modułów tematycznych dotyczących cyfrowych usług w sieci internet oraz zakup 10 nowoczesnych tabletów wraz z oprogramowaniem. W wkrótce zostaną podane dokładne szczegóły dotyczące tematyki oraz terminów szkoleń dla mieszkańców Gminy Ciepłowody.

Autor: Salwador Pietruszka