Lokalna firma przebuduje u. Ciasną – znamy wykonawcę!

Gmina Ząbkowice Śląskie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: “Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Miasta Ząbkowice Śląskie – przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich (wraz z kanalizacją deszczową w ul. Ciasnej)” za najkorzystniejszą uznano i wybrana została oferta nr 3 złożona przez:

ZBYLBRUK sp. z o.o. sp. k.
Bobolice 33
57-200 Ząbkowice Śląskie

Uzasadnienie:

Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2018r. poz. 1986 t.j. ze zm./, ponieważ oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: ZBYLBRUK sp. z o.o. sp.k. Bobolice otrzymała najwyższą ilość punktów w świetle kryteriów przyjętych w ogłoszeniu oraz SIWZ. Spełnia wymogi określone przez Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą.

Źródło: zabkowiceslaskie.pl

Autor: Redakcja PP