Przegląd placów zabaw w gminie Ziębice

Na stronie urzędu gminy Ziębice możemy przeczytać o planowanym przeglądzie placów zabaw w miejscowościach: Skalice, Czerńczyce, Kalinowice Górne, Raczyce, Jasienicę oraz Nowy Dwór. Na chwilę obecną place remontowe zakończono już w 4 sołectwach: Raczycach, Skalicach, Kalinowicach Górnych oraz w Nowym Dworze.

Koszt zadania to 18 tysięcy złotych. Warto nadmienić, że wszystkie obiekty posiadają atest oraz są ubezpieczone.

Źródło UM Ziębice

Autor: Salwador Pietruszka