Przebudowa krajowej 8 coraz bliżej

Wydaje się, że decyzja o rozbudowie krajowej 8 została już ostatecznie przesądzona. Przebudowa DK8 na odcinku Wrocław – Kłodzko została uwzględniona w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) . Jej realizacja ma zwiększyć przepustowość, skrócić przejazd i poprawić bezpieczeństwo na drodze wiodącej z Wrocławia w kierunku Kobierzyc, Ząbkowic i Kłodzka.

Zmodernizowana DK8 docelowo ma mieć dwie jezdnie po dwa pasy ruchu i być drogą ekspresową na której poza terenem zabudowanym będzie można poruszać się z prędkością 100 km/h, natomiast w terenie zabudowanym 70 km/h.

Od samego początku potencjalny przebieg drogi budził spore kontrowersje. W pierwszej fazie prac projektowych przedstawiono 9 wariantów przebiegu korytarzy dla krajowej „ósemki” na odcinku Kłodzko – Wrocław, następnie 7. Pierwotne koncepcje przebiegu „ósemki” zawierały również plany jej poprowadzenia w kierunki Świdnicy i Dzierżoniowa, co z oczywistych względów byłoby bardzo niekorzystne dla powiatu ząbkowickiego.

Aktualnie w poszczególnych gminach powiatu ząbkowickiego trwają konsultacje społeczne, które mają na celu sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego spełniającego oczekiwania społeczne oraz uwarunkowania środowiskowe dla powiatu ząbkowickiego.

Proponowane warianty rozbudowanej DK8 budzą ogromne wątpliwośći wśród niektórych mieszkańców gminy Bardo oraz gminy Ząbkowice Śląskie. Mieszkańcy obawiają się, że przebudowana DK8 znacznie pogorszy ich standard życia oraz będzie miała ujemny wpływ na środowisko naturalne.

Autor: Salwador Pietruszka