Dotacja na poprawę bezpieczeństwa pożarowego

Gmina Ziębice, decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 czerwca 2019 r., otrzymała 112.200,00 zł na realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa pożarowego. Samorząd wojewódzki przeznaczył w tym roku na ten cel 1,5 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do trzech jednostek OSP w Gminie Ziębice:
1) 100.000,00 zł – dofinansowanie do zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubnów,
2) 11.200,00 zł – zakup wyposażania ratowniczego i technicznego dla OSP Henryków,
3) 1.000,00 zł – zakup wyposażenia ratowniczego i technicznego dla OSP Starczówek.

Autor: Salwador Pietruszka