Kolejne dofinansowanie dla gminy Ziębice

W dniu dzisiejszym Wicemarszałek Województwa Marcin Gwóźdź przekazał promesę Samorządu Województwa Dolnośląskiego dla Gminy Ziębice na dofinansowanie w 2019 roku realizacji zadania: „Służejów – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.  Gminie przyznano na ten cel środki w wysokości 63.420,00 zł.

Autor: Salwador Pietruszka