Piasek Potworów z nową szatnią

W ramach naboru w programie “Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, Gmina Bardo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. “Zakup szatni kontenerowej służącej użyteczności publicznej poprzez umieszczenie na boisku we wsi Potworów”.

Szatnia składać się będzie z czterech pomieszczeń: szatni gospodarzy, szatni gości, szatni sędziego i pomieszczenia gospodarczego.
Ponadto szatnia będzie dostępna dla mieszkańców sołectwa i stanowić zaplecze organizacyjne inicjatyw społecznych wsi.

Kwota jaką Gmina Bardo otrzyma na realizację zadania to 29 999 zł.

Autor: Salwador Pietruszka