Przebudowa drogi w Laskach

Burmistrz Grażyna Orczyk wraz ze Skarbnikiem Gminy Ireną Biskupską odebrały z rąk Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Marcina Gwoździa promesę na przebudowę drogi transportu rolnego w Laskach.

Pieniądze zostały przyznane ze środków ochrony gruntów rolnych budżetu województwa Dolnośląskiego. Kwota dofinansowania wynosi: 274 248 zł.

 

Autor: Salwador Pietruszka