Przebudowa drogi w miejscowości Służejów

Rozpoczyna się przebudowa drogi do gospodarstw i gruntów rolnych w miejscowości Służejów na działce nr 358/1. Przebudowę wykona firma ZPUH Insand ze Złotego Stoku za 361 tys. zł. Zadanie będzie polegało m.in. na wykonaniu kanalizacji deszczowej i nawierzchni z asfalto-betonu. Konieczność jego wykonania ma związek z dużym zadaniem przebudowy drogi wojewódzkiej w Służejowie, a celem jest wyeliminowanie zalewania odcinka drogi wojewódzkiej wodami opadowymi z pobliskich pól. Na przebudowę Gmina Ziębice pozyskała dotację ze środków ochrony gruntów rolnych Województwa Dolnośląskiego.

Autor: Salwador Pietruszka