Milion złotych dla Ziębickiego Centrum Kultury

Ten poniedziałek zaczął się dla gminy Ziębice wyjątkowo pozytywnym akcentem. Właśnie ogłoszono wyniki konkursu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. W piątym naborze wniosków złożono w sumie 161. wniosków, w tym 153 . wnioski poprawne formalnie na łączną kwotę dofinansowania 164 324 409,00 zł. Wniosek ZCK zajął trzecie miejsce i znalazł się w grupie TYLKO 22., które będą realizowane w latach 2019-2020!
W ramach programu gmina Ziębice otrzyma prawie 1 milion złotych na modernizację Biblioteki Publicznej w Ziębicach. Szacunkowa całkowita wartość projektu to prawie 1,3 miliona złotych.
Modernizacja biblioteki obejmie w szczególności: modernizację obecnej wypożyczalni (malowanie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, doposażenie), stworzenie sali multimedialnej, sali warsztatowej, sali konferencyjnej, sali wystawowej oraz sali gryteki. W bibliotece zostanie zamontowana również winda, a przebudowa pomieszczeń biblioteki zakłada przystosowanie ich dla osób niepełnosprawnych. Powstanie też nowa sieć teleinformatyczna oraz nowe oświetlenie a także klimatyzacja. Zmodernizowana zostanie również elewacja oraz wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Stworzona zostanie strefa do multimedialnego kontaktu z książką, kącik dla malucha oraz pomieszczenie matki z dzieckiem. Biblioteka zyska archiwum i magazyn. Projekt obejmie również powstanie systemu monitoringu oraz serwerowni.

Nowe wyposażenie pozwoli na znaczne rozszerzenie dotychczasowej oferty zajęć dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych i prowadzenie zadań wykraczających poza tradycyjne funkcje tego podmiotu. Stworzona sala multimedialna będzie wykorzystywana do prowadzenia zadań służących podnoszeniu kompetencji cyfrowych naszych mieszkańców, a likwidacja barier architektonicznych sprawi, że biblioteka będzie dostępna dla każdego. Głównym celem projektu jest wzrost czytelnictwa i wiemy, że nowe oblicze naszej biblioteki sprawi, że na pewno uda nam się go osiągnąć.

źródło: gmina Ziębice

Autor: Salwador Pietruszka