Nowy prezydent Rotary Club Ziębice (foto)

W miniony weekend odbyło się przekazanie władzy w Rotary Club Ziębice. Nowym prezydentem RC Ziębice na kadencję 2019-2020 został pan Mieczysław Fluder. Podziękowania za pełnienie funkcji prezydenta w ostatnim roku odebrał pan Ryszard Nowak. Gościem uroczystości był burmistrz Mariusz Szpilarewicz, który podziękował RC m.in. za wspieranie młodych talentów i pomoc placówkom oświatowym oraz za działalność w strukturach międzynarodowych. Podczas sobotniego spotkania gośćmi byli również członkowie RC Polanica Zdrój ze swoją prezydent panią Dorotą Strug, a także członkowie Ziębickiego Stowarzyszenia Janine.

Warto nadmienić, że Rotary jest międzynarodową organizacją liczącą ponad milion członków zrzeszonych w blisko 35. tysiącach klubów Rotary w ponad 200 krajach.
Członkowie Rotary to przedstawiciele różnych zawodów, których celem działania jest poprawa warunków życia ludzi, promowanie wysokich standardów etycznych we wszystkich profesjach, rozwijanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości niesienia pomocy oraz dążenie do światowego porozumienia i pokoju.

Kluby Rotary wspierają ideał służby, jako podstawę godnych i wartościowych przedsięwzięć poprzez promowanie wszelkich form pracy społecznej oraz nobilitowanie zawodu wykonywanego przez każdego Rotarianina jako możliwości służenia społeczeństwu; również stosowanie ideału służby w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.

źródło: gmina Ziębice

Autor: Salwador Pietruszka