Gmina Ciepłowody zgarnia kolejne dofinansowania

Gmina Ciepłowody uzyskała dofinansowanie w wysokości 15 600,00 zł w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu 2019”. Uzyskana kwota zostanie przeznaczona na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciepłowodach.

Jednak to niejedyne dofinansowanie jakie otrzymała gmina Ciepłowody w ostatnim czasie. Samorząd z Ciepłowód uzyskał również dofinansowanie w wysokości 20 446,00 zł w ramach konkursu pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2019” na realizację zadania pn. „Remont posadzek w budynku świetlicy wiejskiej w Wilamowicach”.

Autor: Salwador Pietruszka