Rozbudowa DPS Ząbkowice Śląskie

100 dni ma potrwać realizacja zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie” realizowanego w partnerstwie pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie, a Powiatem Ząbkowickim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wartość zadania wyniesie prawie 2 mln 300 tys. z czego 95 % kosztów zostanie pokryte z dotacji UE oraz budżetu państwa – informuje Starosta Ząbkowicki.

Przetarg na wykonanie inwestycji wygrało Konsorcjum LIDER z Ząbkowic Śląskich i to ono rozpoczęło już prace, które mają zakończyć się do 6 września 2019 r.

W ramach zadania Powiatu Ząbkowickiego powstanie 16 dodatkowych miejsc całodobowego pobytu dla pensjonariuszy, a także zostanie wybudowana zewnętrzna klatka schodowa z windą. Cały budynek zostanie poddany termomodernizacji, powstaną nowe instalacje wod-kan i elektryczne oraz odprowadzenia wód deszczowych. Oczywiście zostaną również utworzone dodatkowe węzły sanitarne. Do dyspozycji pensjonariuszy zostanie przystosowana świetlica ze stanowiskami komputerowymi, pomieszczenie do terapii zajęciowej, sala zabiegowa. Obecnie prace remontowo-budowlane przebiegają zgodnie z planem.

źródło: starostwo powiatowe

Autor: Salwador Pietruszka