Remonty w Twierdza Srebrna Góra

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ropoczęły się remonty na Twierdzy Srebrna Góra. Kwota o wartośći 1,1 mln zł pozwoli uratować dwa fragmenty Wieży Górnej Donjonu grożące zawaleniem.

Jest to jedno z najtrudniejszych dotąd zdań remontowych. Wysokość wieży po odgruzowaniu fosy to 29 metrów, a ubytki kamiennego lica sięgają nawet 2,5 – 3 metrów. W ramach prac zostanie wmurowane ponad 340 m3 kamienia pozyskanego z fosy.  Odtworzenie lica poprzedzi wykonanie specjalnej konstrukcji, rusztu wsporczego, złożonego z 10 ton stali i 190 m3 betonu.

Ponadto, prace obejmą naprawę kamiennego gzymsu 26 mb wraz z założeniem pakietu izolacji przeciwwodnej. Warto nadmienieć, że remont nie zakłóci ruchu turystycznego na Twierdzy Srebrna Góra.

Źródło; gmina Stoszowice

Autor: Salwador Pietruszka