Gmina Ząbkowice Śląskie przebuduje kolejne 4 podwórka

Znamy już firmę, która przebuduje podwórka położone przy ul. Aliantów, ul. Szkolnej, ul. Ciasnej oraz ul. Długiej/ul. Słowackiego. W postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pn.: “Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie” z podziałem na zadania, części – w zakresie zadania nr 1,2,3 i 4 za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2, złożona przez: “ZBYLBRUK” sp.z o.o. sp. k.

źródło UM Ząbkowice

Autor: Salwador Pietruszka