Kolejne środki dla gminy Ząbkowice Śląskie

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek odebrał dwie promesy na dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego:

30 000,00 zł w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” dla zadania pn.: „Wsparcie mieszkańców wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Sulisławice i Sieroszów”.

28 000,00 zł na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy dla zadania pn.: „Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Stolec”.

Warto zaznaczyć, że to kolejne środki, jakie pozyskała gmina Ząbkowice Śląskie ze źródeł zewnętrznych w tym roku. Od 1 stycznia 2019r. gmina Ząbkowice Śląskie pozyskała w sumie 21 971 273,22 zł z różnych funduszy zewnętrznych.

Fotowoltaika Jelenia Góra

źródło UM Ząbkowice Śląskie

Autor: Salwador Pietruszka