Droga Bobolice-Sieroszów – znamy wykonawcę!

Gmina Ząbkowice Śląskie informuje, że w postępowaniu przetargowym na realizację zadania publicznego pn.: “Przebudowa drogi łączącej miejscowości Bobolice- Sieroszów, km 0+000-0+630” za najkorzystniejszą uznano i wybrano ofertę nr 3, złożoną przez firmę: COLAS Polska sp. z o.o. z  Palędzia.
źródła: UM Ząbkowice Śląskie

Autor: Salwador Pietruszka