Granty dla organizacji pozarządowych

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy (RKG), w którym można otrzymać dotację, w kwocie 8 500 PLN na projekty w miejscowościach do 20 000 mieszkańców.
Czym jest RKG?
To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.
Cel konkursu?
Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.
Granty w jakiej kwocie są przyznawane wnioskującym?
Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej: https://rownacszanse.pl/2019/RKG_rusza_konkurs

Autor: Salwador Pietruszka