Marcin Orzeszek podpisał umowę na dofinansowanie rewitalizacji zamku

Marcin Orzeszek, Burmistrz Ząbkowic Śląskich podpisał we wtorek umowę w ramach projektu „Śladami wspólnej średniowiecznej historii”. Na ząbkowickim zamku zostaną wykonane prace budowlane związane z adaptacją wieży bramnej i pomieszczeń do niej przyległych na trasę turystyczną i pomieszczenia ekspozycyjne. Powstanie również ścieżka edukacyjna łącząca zamki w Vizmburku w Czechach i Ząbkowicach Śląskich. Całość projektu to ponad 5 mln 370 tys. zł, z czego po polskiej stronie dofinansowanie to prawie 2 mln 100 tys. zł

Urząd miast określił podpisane umowy jako “turystyczny skok do przodu”. Głównym celem projektu „Śladami wspólnej średniowiecznej historii”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 jest zwiększenie liczby turystów odwiedzających obszar w pobliżu granicy polsko-czeskiej poprzez udostępnienie średniowiecznych zabytków oraz przypomnienie wydarzeń, które w średniowieczu miały miejsce w okolicy poszczególnych przystanków trasy.

Na zamku w Ząbkowicach Śląskich wykonane zostaną następujące działania:

– adaptacja wieży bramnej wraz z pomieszczeniami przyległymi na cele użytkowe

– trasa turystyczna i pomieszczenia ekspozycyjne,

– aranżacja dziedzińca wraz odbudową podcienia przy wieży bramnej,

– poprowadzenie instalacji m.in. wod-kan przez pomieszczenia piwniczne skrzydła wschodniego.

źródło UM Ząbkowice Śląskie

Autor: Salwador Pietruszka