Ogromne pieniądze dla gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz Złoty Stok

Podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji wspólnych projektów rewitalizacyjnych gmin: Kamieniec Ząbkowicki, Złoty Stok i Bílá Voda. Gmina Kamieniec Ząbkowicki jako partner wiodący projektu prowadzi wszystkie zadania, a czas ich realizacji ma zamknąć się do końca marca 2021 r. Łączne dofinansowanie to kwota ponad 2,5 miliona €. Właśnie rozpoczyna się realizacja procedur przetargowych i wyłonienie wykonawców na wszystkie zadania, na które  samorządy otrzymały tak znaczące dofinansowania.
Ceremonia podpisania umowy odbyła się w pięknym historycznym mieście Ołomuniec w Republice Czeskiej.

źródło: UG Kamieniec Ząbkowicki

Autor: Salwador Pietruszka