Zakończenie inwestycji w gminie Złoty Stok

Grażyn Orczyk dokonała odbioru dwóch długo oczekiwanych inwestycji:chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem i wyznaczonymi przejściami przy ul. Działkowej w Złotym Stoku oraz mostu w drodze transportu rolnego w sołectwie Mąkolno.

źródło UM Złoty Stok

Autor: Salwador Pietruszka