Śniadanie biznesowe w Ząbkowicach Śląskich

Temat dostępnych możliwości wsparcia finansowego małych i średnich dolnośląskich przedsiębiorstw wzbudził zainteresowanie wśród lokalnych przedsiębiorców – 10 września 2019 r. odbyło się śniadanie biznesowe w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich. Podczas spotkania swoją ofertę zaprezentowały: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, Dolnośląski Fundusz Rozwoju oraz inQube Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości.

Gmina Ząbkowice Śląskie od lat koncentruje swoje działania na tym, aby nasze miasto było atrakcyjne i przyjazne dla przedsiębiorców. Zawsze staramy się Państwa wspierać poprzez wszelkie dostępne nam narzędzia: poprzez stabilną politykę podatkową (od lat nie podnosimy podatków od nieruchomości pod działalność gospodarczą), poprzez plany zagospodarowania przestrzennego dla całości gminy, które oferują inwestorowi przewidywalne warunki lokowania firmy, pozwalają znacznie skrócić okres przygotowania i realizacji inwestycji. Szybkie załatwienie formalności administracyjno-prawnych związanych z Państwa firmami, to nasze priorytety. Cieszę się że prowadzicie tu w naszej gminie swoje biznesy, że zatrudniacie pracowników, a co za tym idzie, dajecie utrzymanie wielu rodzinom. Bądźcie bogaci!” – tymi słowami przywitał obecnych Marcin Orzeszek, Burmistrz Ząbkowic Śląskich.

źródło UM Ząbkowice Śląskie

Autor: Salwador Pietruszka