Gmina Ząbkowice Śląskie liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

Od początku 2019 roku gmina Ząbkowice Śląskie pozyskała ponad 23 miliony środków zewnętrznych na rozwój Gminy Ząbkowice Śląskie!

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej gminy Ząbkowice Śląskie:

Obecnie, właśnie m.in. dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym przebudowujemy drugą część ul. Piastowskiej (od strony ul. Bohaterów Getta w kierunku Szkoły Podstawowej nr 2), ul. Kusocińskiego, ul. Parkową, łącznik drogowy między Bobolicami a Sieroszowem, drogę wewnętrzną w Strąkowej. Powstaje także kolejny odcinek chodnika od ul. Powstańców Warszawy do Jaworka. Uzyskaliśmy w tym roku także dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” . W tym roku otrzymaliśmy także dodatkowy milion złotych na Budowę Krytego Basenu.

Bardzo ważną działalnością, na którą ząbkowicki ratusz pozyskuje środki finansowe jest ochrona środowiska. Dzięki wsparciu w kwocie 350 000 zł  gmina zdołała zlikwidować 250 pieców i 2 lokalne kotłownie. W planach jest także dalsze usuwanie azbestu, na które również udało się pozyskać zewnętrzne wsparcie.

Cieszy fakt, że spora część pozyskanych pieniędzy została przeznaczona na działania ekologiczne. Dzięki dofinansowaniu blisko 11 mln złotych gmina zakupi 7 autobusów niskoemisyjnych do obsługi komunikacji podmiejskiej.

W tym rok gmina Ząbkowice Śląskie otrzymała dofinansowanie w sumie na 31 różnego rodzaju projektów wśród których ważną rolę odgrywają inwestycję w oświatę.

Nie zapominamy też o modernizacji naszej bazy oświatowe. W ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu” w Szkole Podstawowej nr 1 zostanie wyremontowana kuchnia, a w Szkole Podstawowej nr 3 zakupione zostanie nowe wyposażenie kuchni.Blisko ukończenia jest także budynek wielofunkcyjny na boisko sportowym w Stolcu, pozyskaliśmy także środki na budowę dwóch Otwartych Stref Aktywności oraz budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2. W połączeniu z realizowanym zadaniem budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 1, to kolejny krok w rozwoju bazy sportowej w naszej gminie. -czytamy na stronie Urzędu Miasta.

 

Autor: Salwador Pietruszka