Nowe boisko w Kamieńcu Ząbkowickim

Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II – Kamienieckie Doły. Projekt zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie:
” boisko do piłki nożnej pełnowymiarowe o wymiarach 55m x 100m, o nawierzchni trawiastej wraz z trybunami gotowymi o konstrukcji wraz z pasami bezpieczeństwa (zgodnie z rys. PZT-01) – przyjętymi
zgodnie z wytycznymi “Podręcznika licencyjnego dla klubów IV ligi i klas niższych sezon 2015/2016″, wydane przez PZPN.
stalowej, 2 wiatami dla zawodników i ogrodzeniem, oraz piłko chwyty;
” boisko do piłki nożnej treningowe o wymiarach 30m x 65m o nawierzchni trawiastej, wraz z 2 wiatami dla zawodników i ogrodzeniem,
oraz piłko chwyty;
” placu zabaw, podzielony na strefę zabawy i strefę rowerową;
” zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności 8m3;
” utwardzenia służące jako ciągi piesze i pieszo-jezdne do obsługi boisk i placu zabaw;
” oświetlenie.
zdjęcie www.polska.org.pl

Autor: Salwador Pietruszka