Promesa dla gminy Ciepłowody

Wójt Gminy Ciepłowody odebrał z rąk wice-Marszałka Województwa Dolnośląskiego promesę w wysokości 529 981,75 zł w ramach projektu RPDS.08.04.01-IP.02-02-339/19 – „Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody”. Uzyskane wsparcie zapewni częściowe finansowanie funkcjonowania gminnego żłobka przez okres najbliższych 2 lat.

Jest to już kolejne dofinansowanie, które uzyskała Gmina Ciepłowody na utworzenie i funkcjonowanie gminnego żłobka. Suma uzyskanych dotacji wynosi 749 981,75 zł.

Autor: Salwador Pietruszka