Uroczyste otwarcie placu zabaw w Złotym Stoku

10 października burmistrz Grażyna Orczyk wraz z gośćmi zaproszonymi dokonała uroczystego otwarcia placu zabaw siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ul. Wolności oraz chodnika przy ul. Działkowej w Złotym Stoku. W uroczystości udział wzięli Tomasz Krzeszowiec – zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Karolina Ułomek – kierownik biura Lokalnej Grupy Działania Qwsi w Ziębicach , radni Rady Miejskiej z przewodniczącą Rady Elżbietą Ruszkowską, pracownicy Urzędu Miejskiego, mieszkańcy i młodzież szkolna z opiekunami. Przedsięwzięcie pn. „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ul. Wolności w Złotym Stoku” zostało zrealizowane w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Qwsi”.Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika, przejść dla pieszych i oświetlenia przy ul. Działkowej w Złotym Stoku” dofinansowane z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Dziękujemy Państwu za obecność i życzymy mieszkańcom bezpiecznego korzystania z nowo oddanych inwestycji.
źródło UM Złoty Stok

Autor: Salwador Pietruszka